Hệ Thống Túi Khử Khí Chịu Nhiệt PB, RP

Hệ thống túi khử khí chịu nhiệt hãng TAG lên đến 50mm

Hệ thống túi lọc ống TAG,hệ thống lọc nhanh và nắp ống bơm đều có sẵn trong phiên bản chịu nhiệt. Được thiết kế để sử dụng trong nhiệt độ cao sẽ gặp phải trong quá trình hàn ống, chẳng hạn như hệ thống ống nóng trước đó và ống dẫn khi có nhiệt độ cao yêu cầu hàn. Những phiên bản của hệ thống bơm hơi lọc ống của chúng tôi có thể chịu nhiệt lên tới 350ºC (572ºF) trong 24 giờ hoặc tới 500ºC trong thời gian ngắn, tương tự các hệ thống tiêu chuẩn thì hệ thống chịu nhiệt có sẵn cho các ống có đường kính từ 3″ đến 80″ (75 đến 2035mm).

Quy trình hoạt động của hệ thống:

 PART NO.  DESCRIPTION PRODUCT SIZES (MM / INCH) EXPANSION RANGE (MM) WEIGHT (KG)
PB03/HR Purge Bag Heat Resistant 75mm 3″ 63—75mm 1.1kg
PB04/HR Purge Bag Heat Resistant 100mm 4″ 92—100mm 1.2kg
PB05/HR Purge Bag Heat Resistant 125mm 5″ 113—125mm 1.25kg
PB06/HR Purge Bag Heat Resistant 150mm 6″ 138—150mm 1.3kg
PB07/HR Purge Bag Heat Resistant 175mm 7″ 163—175mm 1.4kg
RP08/HR Rapid Purge™ Heat Resistant 200mm 8″ 190—215mm 1.4kg
RP10/HR Rapid Purge™ Heat Resistant 250mm 10″ 242—267mm 1.7kg
RP12/HR Rapid Purge™ Heat Resistant 300mm 12″ 291—316mm 2.1kg
RP14/HR Rapid Purge™ Heat Resistant 350mm 14″ 318—343mm 2.5kg
RP16/HR Rapid Purge™ Heat Resistant 400mm 16″ 369—394mm 2.7kg
RP18/HR Rapid Purge™ Heat Resistant 450mm 18″ 420—445mm 3.0kg
RP20/HR Rapid Purge™ Heat Resistant 500mm 20″ 471—496mm 3.4kg
RP22/HR Rapid Purge™ Heat Resistant 550mm 22″ 553—577mm 3.6kg
RP24/HR Rapid Purge™ Heat Resistant 600mm 24″ 572—597mm 3.8kg
RP26/HR Rapid Purge™ Heat Resistant 650mm 26″ 620—645mm 4.5kg
RP28/HR Rapid Purge™ Heat Resistant 700mm 28″ 671—696mm 5.5kg
RP30/HR Rapid Purge™ Heat Resistant 750mm 30″ 722—747mm 6.0kg
RP32/HR Rapid Purge™ Heat Resistant 800mm 32″ 772—797mm 8.0kg
RP36/HR Rapid Purge™ Heat Resistant 900mm 36″ 874—899mm 9.1kg
RP40/HR Rapid Purge™ Heat Resistant 1000mm 40″ 990—1015mm 9.9kg
RP42/HR Rapid Purge™ Heat Resistant 1050mm 42″ 1023—1048mm 13.2kg
RP44/HR Rapid Purge™ Heat Resistant 1100mm 44″ 1125—1150mm 13.7kg
RP48/HR Rapid Purge™ Heat Resistant 1200mm 48″ 1175—1200mm 15.0kg
RP54/HR Rapid Purge™ Heat Resistant 1371mm 54″ 1359—1384mm 18.0kg
RP60/HR Rapid Purge™ Heat Resistant 1524mm 60″ 1512—1537mm 20.0kg
RP72/HR Rapid Purge™ Heat Resistant 1828mm 72″ 1816—1841mm 28.0kg
RP80/HR Rapid Purge™ Heat Resistant 2031mm 80″ 2019—2044mm 30.0kg

Một số hình ảnh về sản phẩm:

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.