Phân biệt giữa từ Tube và Pipe trong ngành ống

Phân biệt giữa từ Tube và Pipe trong ngành ống

Phân biệt giữa từ Tube và Pipe trong ngành ống

Sự khác nhau Tube Pipe
Nghĩa Tube và Pipe đều dịch Tiếng Việt là ống
Về định danh

Được đo và mô tả dựa vào đường kính ngoài OD Với một đường kính ngoài, thì có nhiều loại đồ dày khác nhau, suy ra đường kính trong khác nhau, B.W.G khác nhau.

Được đo và mô tả dựa vào đường kính trong (ID: Inside Diameter).
Ví dụ Tube OD50.8 BWG 10, t3.4mm Pipe OD50.8 sch10, t2.77
Về ứng dụng: Tube thường ứng dụng trao đổi nhiệt với bên ngoài, cho nhiệt thoát ra ngoài: ống lò hơi, ống bình ngưng, ống trao đổi nhiệt. Pipe thường có đường kính lớn và thường được dùng để vận chuyển khí hoặc lưu chất (ống dầu khí, ống nước,…) và thường dùng bảo ôn để không cho nhiệt thoát ra ngoài.
Cấp thông số ống BWG Schedule
Về giá Tube thường mắc tiền hơn Pipe bởi dung sai và sự khắc khe kỹ thuật cao hơn Pipe.
Thuật ngữ
Nominal Dimension, Viết tắc là NPS, NB, DN: đường kính danh định ở nhiệt độ và áp suất nhất định.

Ống nhỏ hơn 12”, OD và DN khác nhau. Ống lớn hơn 12”, DN và OD bằng nhau.

Outside Diameter, OD: đường kính ngoài thực tế. Inside Diameter, ID: đường kính trong.
Schedule: cấp ống. Liên quan đến độ dày ống và toàn bộ thông số, bản vẽ về ống.

Ví dụ: ống OD50.8, sch10 => dày 2.77mm; sch40 => dày 3.91mm

Nguồn tham khảo thêm: https://www.engineeringtoolbox.com/pipes-tubes-d_347.html

Trân trọng,

Trương Phước Tỉnh – 0919.517.018

[email protected] or [email protected]

http://tag-pipe.com (giải pháp cho ngành ống)

http://www.mausitalia.it (trọn giải pháp cho việc sản xuất và bảo dưỡng đại tu bộ trao đổi nhiệt, lò hơi,…)

www.catvatmep.com (web tiếng Việt một số sản phẩm của TAG & MAUS)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.