Hệ Thống Túi Khử Khí Phớt Chặn Kép DS Hãng TAG

Hệ thống túi khử khí phớt chặn kép hãng TAG ½″ – 12″ (16 – 300mm)

Hệ thống lọc kép khép kín TAG là cải tiến mới nhất trong quá trình lọc, được thiết kế để giảm cả lượng khí trơ được sử dụng và thời gian lọc. Khí được khuếch tán trong buồng thông qua bộ khuếch tán một chiều, linh hoạt hay ống bện và đi ra các lỗ thoát khí trong đĩa đôi đầu tiên. Quá trình khuếch tán khí xuất hiện một dòng chảy khí và ngăn chặn khí biến đổi sau mối hàn, do đó giảm thiểu nguy cơ oxy trong buống hàn, trong cùng một lúc, đạt được thời gian lọc ngắn nhất. Sử dụng kết hợp với màn hình Weld Purge của chúng tôi,hệ thống này sẽ cung cấp cho bạn thời gian lọc rất ngắn để tiết kiệm chi phí khí và thời gian.

PART NO. DESCRIPTION PIPE I/D RANGE (MM) HOSE LENGTH (MM)
DS16-19 Flex 16—19mm 100mm
DS19-24 Flex 19—24mm 100mm
DS24-29 Flex 24—29mm 100mm
DS29-34 Flex 29—34mm 100mm
DS34-38 Flex 34—38mm 100mm
DS38-43 Flexible and Rigid 38—43mm 120/60mm
DS43-48 Flexible and Rigid 43—48mm 120/60mm
DS47-53 Flexible and Rigid 47—53mm 120/60mm
DS52-58 Flexible and Rigid 52—58mm 120/60mm
DS64-72 Flexible and Rigid 64—72mm 120/60mm
DS78-86 Flexible and Rigid 78—86mm 120/60mm
DS90-101 Flexible and Rigid 90—101mm 150/100mm
DS100-112 Flexible and Rigid 100—112mm 150/100mm
DS120-130 Flexible and Rigid 120—130mm 150/100mm
DS124-138 Flexible and Rigid 124—138mm 150/100mm
DS144-155 Flexible and Rigid 144—155mm 150/100mm
DS150-165 Flexible and Rigid 150—165mm 150/100mm
DS197-206 Flexible and Rigid 197—206mm 150/100mm
DS209-220 Flexible and Rigid 209—220mm 150/100mm
DS246-257 Flexible and Rigid 246—257mm 150/100mm
DS260-280 Flexible and Rigid 260—280mm 150/100mm
DS290-320 Flexible and Rigid 290—320mm 150/100mm
DSK16-165 Complete Kit 16—165mm 120/60 150/100mm
DSK16-220 Complete Kit 16—220mm 120/60 150/100mm
DSK16-320 Complete Kit 16—320mm 120/60 150/100mm

Một số hình ảnh chi tiết về sản phẩm:

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.