Hệ Thống Túi Khử Khí Nhanh RP Hãng TAG

Hệ thống túi khử khí nhanh hãng TAG 6″ – 80″ (150-2000mm)

Hệ thống lọc ống nhanh đưa việc lọc khí lên một cấp độ khác. Các bóng bơm hơi được đặt trong vật liệu chịu nhiệt, thiết kế độc đáo của hệ thống này là khoảng lọc được giảm xuống, bởi chân mối hàn được khoanh vùng. Cho dù ống 8″ hay 80″, các hệ thống nhỏ gọn nhưng chắc chắn cho phép dễ dàng thu lại từ trong các đường ống sau khi xì hơi, thậm chí tại các khúc uốn và khủy! Nhanh, hàn chính xác, với lượng khí dùng tối thiểu, Rapid Purge là giải pháp cho mọi ống hàn khi chất lượng mối hàn của các loại vật liệu là rất quan trọng. Sử dụng kết hợp với Màn hình Oxygen. Các hệ thống này cho phép các thợ hàn có thể tạo ra các mối hàn có chất lượng cao trong thời gian ngắn và không bị oxy hóa.

 PART NO.  DESCRIPTION PRODUCT SIZES (MM / INCH) EXPANSION RANGE (MM) WEIGHT (KG)
RP08 Rapid Purge™ 200mm 8″ 190—15mm 1.4kg
RP10 Rapid Purge™ 250mm 10″ 242—267mm 1.7kg
RP12 Rapid Purge™ 300mm 12″ 291—316mm 2.1kg
RP14 Rapid Purge™ 350mm 14″ 318—343mm 2.5kg
RP16 Rapid Purge™ 400mm 16″ 369—394mm 2.7kg
RP18 Rapid Purge™ 450mm 18″ 420—445mm 3.0kg
RP20 Rapid Purge™ 500mm 20″ 471—496mm 3.4kg
RP22 Rapid Purge™ 550mm 22″ 553—577mm 3.6kg
RP24 Rapid Purge™ 600mm 24″ 572—597mm 3.8kg
RP26 Rapid Purge™ 650mm 26″ 620—645mm 4.5kg
RP28 Rapid Purge™ 700mm 28″ 671—696mm 5.5kg
RP30 Rapid Purge™ 750mm 30″ 722—747mm 6.0kg
RP32 Rapid Purge™ 800mm 32″ 772—797mm 8.0kg
RP36 Rapid Purge™ 900mm 36″ 874—899mm 9.1kg
RP40 Rapid Purge™ 1000mm 40″ 990—1015mm 9.9kg
RP42 Rapid Purge™ 1050mm 42″ 1023—1048mm 13.2kg
RP44 Rapid Purge™ 1100mm 44″ 1125—1150mm 13.7kg
RP48 Rapid Purge™ 1200mm 48″ 1175—1200mm 15.0kg
RP54 Rapid Purge™ 1371mm 54″ 1359—1384mm 18.0kg
RP60 Rapid Purge™ 1524mm 60″ 1512—1537mm 20.0kg
RP72 Rapid Purge™ 1828mm 72″ 1816—1841mm 28.0kg
RP80 Rapid Purge™ 2031mm 80″ 2019—2044mm 30.0kg

Một số hình ảnh về sản phẩm:

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.